Odal flomsrikringslag er oppe med egne nettsider

Velkommen til Odal flomsikringslag sine nettsider

Gjennom ofl.no håper vi å kunne nå ut til medlemmer, samarbeidspartnere og andre interesserte med informasjon.

Sidene er under oppbygging, men det meste av innholdet er nå på plass. Det vil komme mer om historikk, og lagets rikholdige bildearkiv vil det også ta noe tid å legge ut.

Følg med!