foss_slideshow.jpg
Naturvernforbundet: Erosjonen kraftig og ødeleggende

Naturvernforbundet i Hedmark har etter henvendelse fra Sør-Odal Flomsikringslag vurdert erosjonsproblemer i Glomma og tilstøtende vassdrag oppstrøms fra Funnefoss kraftverk.  De konkluderer med at erosjonen er kraftig og ødeleggende for kantvegetasjonen og biologisk mangfold langs elv og å. Naturvernforbundet mener at den aktive erosjonen langt overgår det man kan forvente fra naturlige geologiske prosesser. De anbefaler at  NVE må gjenoppta arbeidet med å finne en bedre manøvreringskurve som kan forhindre en bredde-erosjon av den størrelsesorden vi ser i dag.

Les rapporten

 

 
NVE svarer: Senking vil ikke ha vesentlig effekt

OFL har krevd ovenfor NVE at Storsjøen og Glomma ovenfor Funnefoss tappes ned til et minimum for å forebygge flomskader. Nå har NVE svart. De hevder at senking av overvannet ved Funnefoss ikke ha vesentlig effekt på vannstanden i Storsjøen.

Les svaret her (PDF)

Les Glåmdalens omtale av saken.

 
OFL ber om svar om nedtapping

I et brev til Norges Vassdrags og Energidirektorat, Glommens og Laagens Brukseierforening og Akershus Energi mener Odal Flomsikringslag det er på høy tid at NVE, GLB og AE tar lærdom av tidligere flomsituasjoner og at de gjør sitt ytterste for å bidra til at man unngår ødeleggelser på gårder, hus og hjem.

Les Glåmdalens omtale av saken.

Les brevet fra OFL.

 
Informasjon om flom og beredskap fra Sør-Odal kommune

Viktig informasjon fra Sør-Odal kommune om flom og beredskap!

Last ned (pdf)

 
Vi trenger din hjelp til observasjoner!

 

OFL vil dokumentere observasjoner av vannstandsreguleringen ved Funnefoss. Medlemmer i Odal flomsikringslag og andre som er berørt av vannstandsreguleringen ved Funnefoss kraftverk bes fylle ut et intervjuskjema.
Les mer...

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>
Side 1 av 5