Organisasjon

Vannliljer ves Vestby

Odal flomsikringslag er en sammenslutning av grunneiere på strekningen Funnefoss - Storsjøens nordende. Lagets formål er å arbeide for flomsikring på denne strekningen. Enhver grunneier langs strekningen kan tas opp som medlem, i tillegg til institusjoner og enkeltpersoner som har tilsvarende interesser. Vedtekter for Odal flomsikringslag er tilgjengelig via menypunktet "Dokumenter".

Flomsikringslagets høyeste organ er Årsmøtet. Den daglige driften er det Styret som står for. Årsmøtet vedtar arbeidsplanen som er retningsgivende for styrets arbeid.  Laget knytter til seg hydrologisk og juridisk fagkompetanse etter behov. Lagets årsmeldinger publiseres her på hjemmesiden.

Fra 2011 er flomsikringslaget et samvirkeforetak.

Kontaktinformasjon til styret m.v. er er tilgjengelig via menyen til høyre. 

Laget ble stiftet 14. mars 1968. Vi håper å kunne presentere mer om lagets historikk etterhvert.