Odal flomsikringslag er nå et samvirkeforetak!

Like før årsskiftet ble nye vedtekter godkjent i Brønnøysundregisterne, og Odal Flomsikringslag kan sette "SA" etter navnet på laget.

De nye vedtektene ble stadfestet av årsmøtet 8. mars 2012. Her ble også Harald Holt valgt til ny leder i laget.