Lenkesamling oppdatert med lenke til flomsonekart

Norges vassdrags- og energidirektorat foretok i 2008 en flomsonekartlegging av av Glomma fra Funnefoss til Svartfossen og Oppstadåa fra samløpet med Glomma til Storsjøen, i Nes og Sør-Odal kommune. I tillegg dekkes deler av sideelver til Glomma, med vannstandsverdier tatt fra samløp med Glomma. Totalt er det kartlagt ca 75 km, derav 50 km av Glomma.

I en 200-årsflom tilsvarende 1995-flommen er et areal på 13.961 dekar utsatt. Områder der det er fare for vann i kjellerne utgjør 35.741 dekar.

Flomsonekartene er derfor et nyttig hjelpemiddel for grunneiere i flomutsatte områder. Via NVE sine hjemmesider er flomsonekart for 20-årsflom og 200-årsflom tilgjengelig for områdene Disenå, Funnefoss, Galterud, Oppstad, Sander, Skarnes og Ulleren.

flomsonekart

Fra flomsonekart utgitt av NVE i 2008