Dialogmøte med ordføreren i Sør-Odal

25. juni 2012 møtte representanter for styret ordfører Anne Mette Øvrum i Sør-Odal. Utgangspunktet for dialogmøtet var å informere om Odal flomsikringslag og lagets arbeid/formål. Temaer som ble tatt opp under møtet var flomsikring, erosjonssikring og skjøtselsplan for elveskråninger langs vassdraget.

Les referat fra møtet her.