Ordfører Anne-Mette Øvrum: -Odal Flomsikringslag i gang med et viktig arbeid.

-Dette berører hele kommunen, ikke bare grunneiere. Kommunen vil støtte laget i arbeidet med å få senket vannstanden både i regnfulle somre og ved flomfare.

Dette sa ordføreren under et dialogmøte med Odal Flomsikringslag 13.november i 2012 der Akershus Energi, NVE og begge Odalskommunene deltok.

Hensikten med møtet var å presentere ansvar og rolle, og diskutere aktuelle tema. Manøvrering av Funnefoss kraftstasjon og erosjonssikring langs vassdraget var av temaene som ble tatt opp i møtet.

Les mer...