Årsmøte gjennomført

Årsmøtet for 2014 i Odal Flomsikringslag ble avholdt 10. april på Slobrua Gjestegård. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.

Hilde Korsmo og Jon Bredesen-Vestby ble takket med blomster for det omfattende arbeidet med Wilhelmsens arkiv.

Etter det ordinære årsmøtet snakket Kai Fjellstad, Hydrateam, om det hydrologiske kartleggingsarbeidet som de utfører på oppdrag fra Flomsikringslaget.