-Kan jobbe sammen
 

Kristian Moseby var invitert av Odal Flomsikringslag til å gi en orientering etter lagets årsmøte 28. februar 2013.
Han er prosjektleder for Vannområde Øyeren, og snakket spesielt om ersosjonssikring og skjøtsel av elvekanter i sitt innlegg.

Vannområde Øyeren er et interkommunalt prosjekt som dekker et område på tolv kommuner fra Trøgstad i sør til deler av Sør-Odal i nord. Prosjektet arbeider for å beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i området. Arbeidet foregår etter føringer gitt i den norske Vannforskriften og EU’s Vannrammedirektiv.

Mosby inviterte til samarbeid mellom OFL og VO Øyeren.-Vi kan jobbe sammen med å synliggjøre problemstillinger ovenfor forvaltningen, understreket han.

Last ned presentasjonen fra møtet.

 Prosjektleder Kristian Moseby i VO Øyeren