Årsmøte 2015

Årsmøtet 2015 ble avholdt 26. februar kl 19:00 på Slobrua gjestegård.

I tillegg vil vanlige årsmøtesaker ble det orientert om det pågående arbeidet med skjøtselsplan.

Nye medlemmer i styret er Arne Udnesseter og Thomas Stang. Styret vil konstituere seg på første styremøte.

Årsmelding og arbeidsplan er tilgjengelig på hjemmesidene.