Hydrateam presenterte resultater

hydrateamlogo 

For å sikre at laget har tilgang til hydrologisk kompetanse videreføres samarbeidet med Hydrateam i 2014.

En viktig målsetning er å få avklart om reguleringen av vassdraget har påført lagets medlemmer ulemper utover hva gjeldene konsesjoner og manøvreringsreglement tillater.

Hydrateam gjennomførte i 2014 bl.a oppmåling  av lengdeprofiler og sedimentering ved Tegnsstrømmen og Funnefoss overvann. Oppmålingene viste at det var terskler i elvebunnen på begge steder. Det hydrologiske konsulentfirmaet har også vurdert historiske vannstandsdata, bl.a fra Skarnes målestasjon. Resultatene av arbeidet så langt ble presentert av Kai Fjeldstad på årsmøtet i 2014.

Du kan se presentasjonen fra innlegget her.