Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 ble avholdt på Sanngrund torsdag 10. mars 2016 kl 19:00.

Se referat og årsmelding.