Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt 14. mars kl 19:00 på Sanngrund.

Les protokoll fra årsmøtet her.