Arbeid med skjøtselsplan i gang

kantstell

Odal flomsikringslag har tatt initiativ til å utarbeide en helhetlig skjøtselsplan for elvekantene langs Glomma fra Funnefoss til Skarnes og i Oppstadåa/Vesleåa fra Skarnes til Sognessjøen. Evenstad Vilt og Næringssenter utarbeider planen.

Det ble  orientert om arbeidet så langt på årsmøtet i 2015.

Les mer...