For høy vannstand skyldes Funnefoss, mener Flomsikringslaget

Grunneiere langs Glomma oppstrøms Funnefoss legger merke til at vannstanden i elva er blitt merkbart høyere siden 70-tallet. Årsaken mener de er ombyggingen av dammen ved kraftstasjonen i 1975. For Odal flomsikringslag er dette en viktig sak, da den forhøyde vannstanden er en viktig årsak til økt erosjon, dårlig opptørking, grøfter som slammer igjen, og tapt strandlinje.

Les mer...