Vi trenger din hjelp til observasjoner!

 

OFL vil dokumentere observasjoner av vannstandsreguleringen ved Funnefoss. Medlemmer i Odal flomsikringslag og andre som er berørt av vannstandsreguleringen ved Funnefoss kraftverk bes fylle ut et intervjuskjema.
Les mer...