Valgte komiteer

Revisorer:

Ole Herud

Odd Kjølen

 

Valgkomite:

1. Sigvart Moss Pran (leder)         
 Personlig vara: Olaf Braanaas

2. Kjartan Oen Pedersen
Personlig vara: Sverre Gulbrandsen-Dahl


3. Jan Tore Helgedagsrud        
Personlig vara: Ole Herud