Vannstandsdata for 2012 til 2014

 

  plott

Vannstandsdata / plott fra 2014 er nå publisert. Du finner et Excel-ark med dataene her.

Tidlgere er plott av knekkpunktverdier 2012 og 2013 for Tegnstrømmen, Bjertnes, Funnefoss,Skarnes og Sand er publisert på nettsidene våre. Du finner disse  grafene her.

Vi har også lagt ut noen plott av vannstandene ved Bjertnes og Funnefoss overvann med data fra 2001 og framover. Datainnhenting og plott er utarbeidet av NVE. Målestasjonene ved Bjertnes og Tegnstrømmen er etablert av Odal Flomsikringslag og driftes av NVE.

Les flere hydrologiske rapporter