Rapporter og publikasjoner

Her vil vi legge ut aktuelle rapporter og publikasjoner.

 

Hydrologiske rapporter:

Hydrologisk rapport 2009 (pdf)

 

Årsrapporter fra målestasjoner:

Plott av vannstand 2014 (pdf)

Merknad til 2014-plott: Data som mangler fra Bjertnes er er slettet i kvalitetskontrollen, da de har vært feil, delvis som følge av sedimenteringen ved Bjertnes og delvis som følge av at vannstanden rett og slett har vært så lav at trykkcellen har gått tørr.

 Plott av vannstand 2013 (xls)

Plott av vannstandene ved Bjertnes og Funnefoss overvann (pdf)

 Årsrapport 2014 (pdf)

Årsrapport 2013 (pdf)

Årsrapport 2012 (pdf)

Årsrapport 2011 (pdf, 400 kB)

 

Presentasjoner

Kai Fjeldstad, Hydrateam, 2014

  • Høydegrunnlag på vannstandsregistreringer
  • Oppmåling lengdeprofiler/sedimentering
  • Historiske data ved Skarnes målestasjon