Samarbeid og utvalg

Samarbeid og utvalg

Odal Flomssikringslag samarbeider og har dialog med flere myndigheter og virksomheter.
Dette omfatter bl.a ordførerne i Nord-Odal og Sør-Odal, Storsjøutvalget, NVE, GLB, Fylkesmannenes beredskapsavdeling og Akershus kraft

 

Ordfører Anne-Mette Øvrum: -OFL i gang med et viktig arbeid

 -Dette berører hele kommunen, ikke bare grunneiere. Kommunen vil støtte laget i arbeidet med å få senket vannstanden både i regnfulle somre og ved flomfare.

Dette sa ordføreren under et dialogmøte med Odal Flomsikringslag 13.november i 2012 der Akershus Energi, NVE og begge Odalskommunene deltok.

Hensikten med møtet var å presentere ansvar og rolle, og diskutere aktuelle tema. Manøvrering av Funnefoss kraftstasjon og erosjonssikring langs vassdraget var av temaene som ble tatt opp i møtet.

 Les mer...

Dialogmøte med ordføreren i Sør-Odal

25. juni 2012 møtte representanter for styret ordfører Anne Mette Øvrum i Sør-Odal. Utgangspunktet for dialogmøtet var å informere om Odal flomsikringslag og lagets arbeid/formål. Temaer som ble tatt opp under møtet var flomsikring, erosjonssikring og skjøtselsplan for elveskråninger langs vassdraget.

Les referat fra møtet her.