erosjon_slideshow.jpg
Dialogmøte med ordføreren i Sør-Odal

25. juni 2012 møtte representanter for styret ordfører Anne Mette Øvrum i Sør-Odal. Utgangspunktet for dialogmøtet var å informere om Odal flomsikringslag og lagets arbeid/formål. Temaer som ble tatt opp under møtet var flomsikring, erosjonssikring og skjøtselsplan for elveskråninger langs vassdraget.

Les referat fra møtet her.

 
Lenkesamling oppdatert med lenke til flomsonekart

Norges vassdrags- og energidirektorat foretok i 2008 en flomsonekartlegging av av Glomma fra Funnefoss til Svartfossen og Oppstadåa fra samløpet med Glomma til Storsjøen, i Nes og Sør-Odal kommune. I tillegg dekkes deler av sideelver til Glomma, med vannstandsverdier tatt fra samløp med Glomma. Totalt er det kartlagt ca 75 km, derav 50 km av Glomma.

I en 200-årsflom tilsvarende 1995-flommen er et areal på 13.961 dekar utsatt. Områder der det er fare for vann i kjellerne utgjør 35.741 dekar.

Flomsonekartene er derfor et nyttig hjelpemiddel for grunneiere i flomutsatte områder. Via NVE sine hjemmesider er flomsonekart for 20-årsflom og 200-årsflom tilgjengelig for områdene Disenå, Funnefoss, Galterud, Oppstad, Sander, Skarnes og Ulleren.

flomsonekart

Fra flomsonekart utgitt av NVE i 2008

 
Odal flomsrikringslag er oppe med egne nettsider

Velkommen til Odal flomsikringslag sine nettsider

Gjennom ofl.no håper vi å kunne nå ut til medlemmer, samarbeidspartnere og andre interesserte med informasjon.

Sidene er under oppbygging, men det meste av innholdet er nå på plass. Det vil komme mer om historikk, og lagets rikholdige bildearkiv vil det også ta noe tid å legge ut.

Følg med!

 
Odal flomsikringslag er nå et samvirkeforetak!

Like før årsskiftet ble nye vedtekter godkjent i Brønnøysundregisterne, og Odal Flomsikringslag kan sette "SA" etter navnet på laget.

De nye vedtektene ble stadfestet av årsmøtet 8. mars 2012. Her ble også Harald Holt valgt til ny leder i laget.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>
Side 5 av 5