save0002.jpg
Årsmøte gjennomført

Årsmøtet for 2014 i Odal Flomsikringslag ble avholdt 10. april på Slobrua Gjestegård. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.

Hilde Korsmo og Jon Bredesen-Vestby ble takket med blomster for det omfattende arbeidet med Wilhelmsens arkiv.

Etter det ordinære årsmøtet snakket Kai Fjellstad, Hydrateam, om det hydrologiske kartleggingsarbeidet som de utfører på oppdrag fra Flomsikringslaget.

 
Vannstandsdata for 2012 til 2014

 

  plott

Vannstandsdata / plott fra 2014 er nå publisert. Du finner et Excel-ark med dataene her.

Tidlgere er plott av knekkpunktverdier 2012 og 2013 for Tegnstrømmen, Bjertnes, Funnefoss,Skarnes og Sand er publisert på nettsidene våre. Du finner disse  grafene her.

Vi har også lagt ut noen plott av vannstandene ved Bjertnes og Funnefoss overvann med data fra 2001 og framover. Datainnhenting og plott er utarbeidet av NVE. Målestasjonene ved Bjertnes og Tegnstrømmen er etablert av Odal Flomsikringslag og driftes av NVE.

Les flere hydrologiske rapporter

 

 
Ordfører Anne-Mette Øvrum: -Odal Flomsikringslag i gang med et viktig arbeid.

-Dette berører hele kommunen, ikke bare grunneiere. Kommunen vil støtte laget i arbeidet med å få senket vannstanden både i regnfulle somre og ved flomfare.

Dette sa ordføreren under et dialogmøte med Odal Flomsikringslag 13.november i 2012 der Akershus Energi, NVE og begge Odalskommunene deltok.

Hensikten med møtet var å presentere ansvar og rolle, og diskutere aktuelle tema. Manøvrering av Funnefoss kraftstasjon og erosjonssikring langs vassdraget var av temaene som ble tatt opp i møtet.

Les mer...

 
-Kan jobbe sammen
 

Kristian Moseby var invitert av Odal Flomsikringslag til å gi en orientering etter lagets årsmøte 28. februar 2013.
Han er prosjektleder for Vannområde Øyeren, og snakket spesielt om ersosjonssikring og skjøtsel av elvekanter i sitt innlegg.

Vannområde Øyeren er et interkommunalt prosjekt som dekker et område på tolv kommuner fra Trøgstad i sør til deler av Sør-Odal i nord. Prosjektet arbeider for å beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i området. Arbeidet foregår etter føringer gitt i den norske Vannforskriften og EU’s Vannrammedirektiv.

Mosby inviterte til samarbeid mellom OFL og VO Øyeren.-Vi kan jobbe sammen med å synliggjøre problemstillinger ovenfor forvaltningen, understreket han.

Last ned presentasjonen fra møtet.

 Prosjektleder Kristian Moseby i VO Øyeren

 
Dialogmøte med ordføreren i Sør-Odal

25. juni 2012 møtte representanter for styret ordfører Anne Mette Øvrum i Sør-Odal. Utgangspunktet for dialogmøtet var å informere om Odal flomsikringslag og lagets arbeid/formål. Temaer som ble tatt opp under møtet var flomsikring, erosjonssikring og skjøtselsplan for elveskråninger langs vassdraget.

Les referat fra møtet her.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>
Side 4 av 5