erosjon_slideshow.jpg
Vi trenger din hjelp til observasjoner!

 

OFL vil dokumentere observasjoner av vannstandsreguleringen ved Funnefoss. Medlemmer i Odal flomsikringslag og andre som er berørt av vannstandsreguleringen ved Funnefoss kraftverk bes fylle ut et intervjuskjema.
Les mer...

 
Medlem av OFL? Send oss din e-postadresse!

e post

For å gjøre det enklere å kommunisere med medlemmene i laget, ber vi alle medlemmer om å sende oss

  • e-postadresse
  • mobilnummer

Dette kan gjøres på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

 
Årsmøte 2017

Årsmøtet ble arrangert på Sanngrund 28. februar 2017. 14 medlemmer var til stede.

Et viktig tema på årsmøtet ble den pågående dialogen med AEV om manøvreringen av Funnefoss. Styret fikk flere innspill fra medlemmene om kilder til informasjon som burde undersøkes nærmere.

Flomsikringslaget har meddelt AEV at det er nødvendig å endre manøvreringen av Funnefoss for å unngå fortsatt store miljøødeleggelser i området. Om en omforent løsning ikke kan oppnås vil konsesjonsbehandling kunne være en mulighet. Dette synet fikk tilslutning fra Årsmøtet, og reflekteres også gjennom arbeidsplanen som ble vedtatt.

De fra styret som var på valg tok gjenvalg, og dermed ble det ingen endringer i styresammensetningen etter årsmøtet. Harald Holt fortsetter som leder.

Det faglige innslaget på årsmøtet sto Øystein Toverud fra Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus for. Han fortalte om gjeddefisketurisme fra Tyskland, Østerrike og Sveits, og næringsmulighetene som ligger bl.a i utleie av hytter og gårshus med nær beliggenhet til gjeddvann. Toverud kom også inn på prøvefiske av kreps i Storsjøvassdraget, og det pågående arbeidet med å kartlegge signalkreps, og mulighetene for å få tilbake en bestand av edelkreps.

 
Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt 14. mars kl 19:00 på Sanngrund.

Les protokoll fra årsmøtet her.

 
For høy vannstand skyldes Funnefoss, mener Flomsikringslaget

Grunneiere langs Glomma oppstrøms Funnefoss legger merke til at vannstanden i elva er blitt merkbart høyere siden 70-tallet. Årsaken mener de er ombyggingen av dammen ved kraftstasjonen i 1975. For Odal flomsikringslag er dette en viktig sak, da den forhøyde vannstanden er en viktig årsak til økt erosjon, dårlig opptørking, grøfter som slammer igjen, og tapt strandlinje.

Les mer...

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>
Side 2 av 5