save0001.jpg
Skjøtselsplan klar

Odal flomsikringslag ønsker en helhetlig skjøtselsplan for elvekanter i lagets interesseområde fra Funnefoss ved Glomma til Skarnes og videre langs Oppstadåa og Vesleåa til Storsjøen.
Skjøtselsplanen retter seg mot erosionsdempende tiltak på elvekanter mot dyrka mark, skogsmark, tettbygd strøk, veg/jernbane, og tar også hensyn til naturbeskyttelse og rekreative verdier.
Skjøtselsplanen er utarbeidet av Evenstad vilt- og næringssenter ved Høgskolen i Hedmark.

Planen kan lastes ned her. (pdf)

 
Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 ble avholdt på Sanngrund torsdag 10. mars 2016 kl 19:00.

Se referat og årsmelding.

 
Årsmøte 2015

Årsmøtet 2015 ble avholdt 26. februar kl 19:00 på Slobrua gjestegård.

I tillegg vil vanlige årsmøtesaker ble det orientert om det pågående arbeidet med skjøtselsplan.

Nye medlemmer i styret er Arne Udnesseter og Thomas Stang. Styret vil konstituere seg på første styremøte.

Årsmelding og arbeidsplan er tilgjengelig på hjemmesidene.

 

 

 
Her gikk det en gang en kjerrevei...

bilde2

Fra småbåthavna ved Ringås til Saugnessjøen har det skjedd en urovekkende økning i erosjonsskader de siste årene. Dette viser video-og bildemateriale som er lagt ut på hjemmesidene våre.

Les mer...

 

 
Arbeid med skjøtselsplan i gang

kantstell

Odal flomsikringslag har tatt initiativ til å utarbeide en helhetlig skjøtselsplan for elvekantene langs Glomma fra Funnefoss til Skarnes og i Oppstadåa/Vesleåa fra Skarnes til Sognessjøen. Evenstad Vilt og Næringssenter utarbeider planen.

Det ble  orientert om arbeidet så langt på årsmøtet i 2015.

Les mer...

 

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>
Side 3 av 5