save0001.jpg
Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 ble avholdt på Sanngrund torsdag 10. mars 2016 kl 19:00.

Se referat og årsmelding.

 
Her gikk det en gang en kjerrevei...

bilde2

Fra småbåthavna ved Ringås til Saugnessjøen har det skjedd en urovekkende økning i erosjonsskader de siste årene. Dette viser video-og bildemateriale som er lagt ut på hjemmesidene våre.

Les mer...

 

 
Arbeid med skjøtselsplan i gang

kantstell

Odal flomsikringslag har tatt initiativ til å utarbeide en helhetlig skjøtselsplan for elvekantene langs Glomma fra Funnefoss til Skarnes og i Oppstadåa/Vesleåa fra Skarnes til Sognessjøen. Evenstad Vilt og Næringssenter utarbeider planen.

Det ble  orientert om arbeidet så langt på årsmøtet i 2015.

Les mer...

 

 
Årsmøte 2015

Årsmøtet 2015 ble avholdt 26. februar kl 19:00 på Slobrua gjestegård.

I tillegg vil vanlige årsmøtesaker ble det orientert om det pågående arbeidet med skjøtselsplan.

Nye medlemmer i styret er Arne Udnesseter og Thomas Stang. Styret vil konstituere seg på første styremøte.

Årsmelding og arbeidsplan er tilgjengelig på hjemmesidene.

 

 

 
Hydrateam presenterte resultater

hydrateamlogo 

For å sikre at laget har tilgang til hydrologisk kompetanse videreføres samarbeidet med Hydrateam i 2014.

En viktig målsetning er å få avklart om reguleringen av vassdraget har påført lagets medlemmer ulemper utover hva gjeldene konsesjoner og manøvreringsreglement tillater.

Hydrateam gjennomførte i 2014 bl.a oppmåling  av lengdeprofiler og sedimentering ved Tegnsstrømmen og Funnefoss overvann. Oppmålingene viste at det var terskler i elvebunnen på begge steder. Det hydrologiske konsulentfirmaet har også vurdert historiske vannstandsdata, bl.a fra Skarnes målestasjon. Resultatene av arbeidet så langt ble presentert av Kai Fjeldstad på årsmøtet i 2014.

Du kan se presentasjonen fra innlegget her.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>
Side 3 av 5